VO-next ondersteunt scholen bij het zetten van de volgende stap

VO-next ondersteunt scholen bij de overstap naar een situatie waarin:

 • Leerlingen steeds meer de regie nemen over hun eigen leerproces.
 • Docenten een steeds meer coachende rol krijgen.
 • Scholen aan leerlingen en docenten een inspirerende leeromgeving bieden.

Om de overstap te kunnen maken biedt VO-next compleet digitaal leermateriaal voor negen verschillende vakken in de onderbouw, een online leeromgeving en een ondersteuningsaanbod afgestemd op de wensen van de school.

 

 • Het onderwijs moet anders
  De digitalisering in de maatschappij verloopt razendsnel en het onderwijs loopt daarbij achter. Het rapport van de OESO over het Nederlandse onderwijs toont aan dat wij in het voortgezet onderwijs in relatie tot andere landen op veel gebieden (nog) bovengemiddeld scoren, maar dat er toch ook zorgpunten zijn, waarvoor onder andere de volgende aanbevelingen worden gedaan:
  • Houd rekening met grote verschillen in prestaties van leerlingen binnen dezelfde niveaus door in te spelen op de individuele leerbehoeften van leerlingen.
  • Verbeter de opstroom van leerlingen door curricula en leerdoelen van de verschillende niveaus beter op elkaar af te stemmen.
  • Werk binnen de scholen aan een cultuur van continue verbetering en professionalisering.
 • Digitaal leermateriaal helpt, maar...
  Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de prestaties van leerlingen hoger zijn als ze op school meer worden ‘uitgedaagd’ en geleerd hebben meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. De scholen die al langere tijd bezig zijn met het inzetten van ICT in het onderwijsleerproces en daarbij ook gebruikmaken van digitaal leermateriaal, zien hiervan inmiddels ook de meerwaarde in. 

  Maar...

  De overstap van traditionele leermethoden naar digitaal leermateriaal is niet eenvoudig en vereist stuurmanskunst van de schoolleiding. Op veel scholen willen schoolleiders en leraren beginnen met het inzetten van digitaal leermateriaal om meer uitdagend onderwijs te geven, maar weten niet precies hoe ze dat het beste kunnen doen. Tegelijkertijd is het niet eenvoudig de organisatie te laten kantelen zonder dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt. Daarbij komt nog dat ook de leraren zich ‘veilig’ moeten voelen tijdens en na het veranderingsproces. De verandering moet ook passen bij de eigenheid en cultuur van de school.
 • Hoe dan wel?
  Om de stap naar het gebruik van digitaal leermateriaal te zetten heeft VO-next een samenhangend aanbod ontwikkeld dat bestaat uit:
  • toegang tot de online leeromgeving van VO-next met de complete digitale leermethoden voor negen vakken en met een leerlingvolgsysteem (dashboard);
  • netwerkbijeenkomsten voor leidinggevenden van scholen die hetzelfde traject doorlopen;
  • ondersteuning van de school(leiding) bij het kiezen van het best passende organisatiemodel, gelet op de stand van de ontwikkelingen binnen de school;
  • scholing voor docenten van de betrokken vakken in onder andere e-didactiek, arrangeren en het plaatsen van leermaterialen in de leeromgeving.
  Medewerkers van VO-next hebben ruime ervaring in het begeleiden van netwerken van scholen, scholengroepen en individuele scholen die in de afgelopen jaren al veel vorderingen hebben gemaakt in het aanbieden van onderwijs op maat aan hun leerlingen. Deze ervaring zetten we komend schooljaar in om scholen te ondersteunen die in leerjaar 1 en/of 2 voor minimaal twee vakken willen overstappen naar vervangend digitaal leermateriaal. 
 • Betaalbaar
  Prijs voor gebruik van de online leeromgeving van VO-next is afhankelijk van het aantal leerlingen dat met de leeromgeving gaat werken en van het aantal vakken waarmee de leeromgeving wordt gevuld.
  • twee vakken: € 20,- per leerling per jaar
  • drie vakken: € 30,- per leerling per jaar
  • vier of meer vakken: € 40,- per leerling per jaar.
  Daarnaast moet de school lid zijn/worden van VO-content.