AVG - Algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden VO-next

VO-next heeft updates met betrekking tot ons privacybeleid uitgevoerd, omdat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnenkort in heel Europa in werking treedt. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven.

Privacyconvenant
Schoolbesturen en aanbieders van leermaterialen, leerplatforms en administratiesystemen hebben op basis van de AVG afspraken gemaakt over het omgaan met leerling gegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in versie 3.0 van het Privacyconvenant.
VO-next heeft het convenant ondertekend en maakt op basis daarvan gebruik van het vastgestelde model voor een Verwerkersovereenkomst.
www.privacyconvenant.nl

Gebruikersvoorwaarden
In de gebruikersvoorwaarden kunt u inzicht krijgen in welke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen.

Er verandert niets aan uw huidige instellingen of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

We verbeteren alleen de manier waarop we onze procedures beschrijven en de manier waarop we de opties toelichten die u heeft om uw gegevens te updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Lees hier de gewijzigde algemene voorwaarden van VO-next.

Klachtenregeling
Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over de dienstverlening van VO-next.  Bent u ondanks dit toch ontevreden over een product of dienst van VO-next dan kunt u dit laten weten door ons te bellen of door het invullen van ons Klachtenformulier. Lees hier onze Klachtenregeling

Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren.