Als een school aan de slag gaat met VO-next is het belangrijk dat de docenten goed voorbereid zijn. Veel scholen kiezen daarom voor één of meerdere implementatiesessies en begeleiding en ondersteuning op maat.

Implementatiesessie
Doel van deze sessies is dat de docenten voor minimaal twee weken leermateriaal klaarzetten. Tijdens deze sessies doorlopen de docenten alle stappen die nodig zijn om succesvol met VO-next te kunnen werken:

 • Leermateriaal kiezen.
 • Leermateriaal arrangeren en/of aanpassen.
 • Klassen aanmaken en leerlingen koppelen.
 • Taken aanmaken, en leermateriaal op dashboard plaatsen.
 • Volgsysteem inrichten.

De kosten van de eerste implementatiesessie worden verrekend met de licentietarieven die u per schooljaar betaalt voor het gebruik VO-next. Deze eerste implementatiesessie kost u dus niets extra’s. Voor iedere volgende implementatiesessie betaalt u € 600,- per dagdeel.

Ondersteuning op maat
Om optimaal te werken met het leerplatform van VO-next is het van belang om bewuste keuzes te maken. VO-next kan daarbij helpen. VO-next biedt workshops van één dagdeel en mini-masters van meerdere dagdelen.

OnderwijsArena
VO-next werkt graag samen met anderen, bijvoorbeeld met OnderwijsArena. Samen met scholen en met docenten bouwt OnderwijsArena aan een landelijke onderwijsacademie met een groot en breed aanbod. Natuurlijk speelt bij veel themasessies de inzet van ICT een belangrijke rol. Kijk op de site van OnderwijsArena voor het actuele aanbod.

 CRKBO


 • Algemene informatie trainingen en begeleidingstrajecten

  Doelgroep: docenten VO

  Aanvangsniveau: docentenopleiding (lesbevoegdheid)

  Niveau trainingen: HBO
  Voor iedere training zal een medewerker van VO-next een (telefonische) intake doen om het startniveau van de deelnemers te bepalen en daarop de inhoud van de training af te stemmen.

  Studielast: per training aangegeven. Studielast buiten de training wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Dit is afhankelijk van de doelstelling van de opdrachtgever (school) en wordt door opdrachtgever afgestemd met de deelnemende docenten van betreffende school.

  VO-next is CRKBO geregistreerd.
  In het Register CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 

Wat heel fijn is, is dat de helpdesk goed bereikbaar is en in 9 van 10 gevallen het probleem ook nog weet op te lossen.Roeland van Goor
Coördinator ICT
Altas College locatie De Triade