VO-next biedt een digitaal leerplatform met leermateriaal, een auteursomgeving voor het aanpassen of ontwikkelen van (school)eigen leermateriaal en een leerlingvolgsysteem (vanuit taken èn leerdoelen).

Centraal in het digitale leerplatform staat het dashboard. Vanaf het dashboard zijn alle mogelijkheden te bereiken. Docenten kunnen klassen/groepen aanmaken, leermaterialen klaarzetten, naar de auteursomgeving gaan en hun leerlingen volgen. Leerlingen vinden op het dashboard de taken voor alle vakken die meedoen met VO-next. Vanaf het dashboard kunnen de leerlingen naar hun voortgang en ze vinden op het dashboard links naar de extra leermaterialen.

 

VO-next zorgt ervoor dat het werk, de opdrachten en de agenda bij elkaar in één programma staan.Sam
Leerling
Altas College