In het leerplatform van VO-next staat het leermateriaal centraal. In het platform vindt u dan ook veel content. Bijvoorbeeld de content van VO-content, maar ook door VO-next zelf verzamelde leermaterialen. De meeste content in VO-next is compleet arrangeerbaar. Om dit mogelijk te maken is er een auteursomgeving ingebouwd in VO-next. De auteursomgeving maakt het ook mogelijk om eigen leermateriaal aan de bestaande leerlijnen toe te voegen of eigen leermateriaal te ontwerpen.


Stercollecties VO-content in VO-next

In het leerplatform zijn ook de Stercollecties van VO-content beschikbaar.
Bekijk de voorbeelden. Om de content te bekijken, heeft u een Entree-account nodig.

In het leerplatform van VO-next is ook het gratis leermateriaal van StudioPabo te vinden. Met dit leermateriaal kunnen mbo-studenten en havisten zich voorbereiden op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek voor de pabo.
Bekijk de voorbeelden. Om de content te bekijken, heeft u een Entree-account nodig.

AK: Aarde, klimaat en landschap
GS: Tijdvak 2: Grieken en Romeinen
NT: Instandhouding

Kennisbanken in VO-next

In een Kennisbank vinden de leerlingen alle theorie die nodig is om de opdrachten in het leermateriaal te kunnen maken.
Naar de Kennisbanken wordt ook vanuit de opdrachten verwezen.
Bekijk de voorbeelden.

Kennisbank Biologie
Kennisbank NaSk

Blended leren

Voor VO-next is folio geen vies woord. VO-next snapt heel goed dat scholen kiezen voor
blended leren
.

Mede daarom biedt VO-next bij veel leermateriaal samenvattingen op papier. Informeer naar de mogelijkheden.