In het leerplatform van VO-next staat het leermateriaal centraal. In het platform vindt u dan ook veel content. Bijvoorbeeld de content van 10VO en van VO-content, maar ook door VO-next zelf verzamelde leermaterialen. De meeste content in VO-next is compleet arrangeerbaar. Om dit mogelijk te maken is er een auteursomgeving ingebouwd in VO-next. De auteursomgeving maakt het ook mogelijk om eigen leermateriaal aan de bestaande leerlijnen toe te voegen of eigen leermateriaal te ontwerpen.


Kant-en-klare (oefen)modules

Voor scholen die het digitale leermateriaal inzetten naast een bestaande methode heeft VO-next een aantal kant-en-klare oefenmodules ontwikkeld.
Naast de oefenmodules voor Nederlands en Engels is er kant-en-klare module met leermateriaal voor Mens en Natuur.

De leerlingen leren veel van de visuele elementen en de video’s in het leermateriaal. Ook de digitale verschillende vraagvormen spreken mij aan.Buddy van der Stad
Docent M&M
Onderwijsroute 10-14
 

10VO in VO-next

Door de samenwerking tussen 10VO en VO-next komen de leermaterialen van 10voorBiologie en 10voorNatuurkunde volledig geïntegreerd beschikbaar in VO-next. Komend schooljaar kunt u al aan de slag met de complete leerlijnen voor de onderbouw.
Om de content te bekijken, heeft u een Entree-account nodig.

Stercollecties VO-content in VO-next

In het leerplatform zijn ook de Stercollecties van VO-content beschikbaar.
Bekijk de voorbeelden. Om de content te bekijken, heeft u een Entree-account nodig.

In het leerplatform van VO-next is ook het gratis leermateriaal van StudioPabo te vinden. Met dit leermateriaal kunnen mbo-studenten en havisten zich voorbereiden op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek voor de pabo.
Bekijk de voorbeelden. Om de content te bekijken, heeft u een Entree-account nodig.

AK: Aarde, klimaat en landschap
GS: Tijdvak 2: Grieken en Romeinen
NT: Instandhouding

Kennisbanken in VO-next

In een Kennisbank vinden de leerlingen alle theorie die nodig is om de opdrachten in het leermateriaal te kunnen maken.
Naar de Kennisbanken wordt ook vanuit de opdrachten verwezen.
Bekijk de voorbeelden.

Kennisbank Biologie
Kennisbank NaSk

Leerdoelenmodule van VO-next

Bij de ontwikkeling van leermaterialen is steeds uitgegaan van de SLO-leerdoelen. Dit maakt het dat het leermateriaal een goede basis vormt om te werken vanuit leerdoelen. Voor scholen die interesse hebben in het werken vanuit leerdoelen is er binnen VO-next de leerdoelenmodule.

Blended leren

Voor VO-next is folio geen vies woord. VO-next snapt heel goed dat scholen kiezen voor
blended leren
.

Mede daarom biedt VO-next bij veel leermateriaal samenvattingen op papier. Informeer naar de mogelijkheden.