Veelgestelde vragen VO-next

Mogelijkheden VO-next

VOORTGANG Kan ik als docent de voortgang leerlingen zien?  
In de voortgangsmodule is het mogelijk de leerprestaties van een klas (of een groep) te bekijken. Vanuit dit overzicht kan doorgeklikt worden naar de prestaties van een individuele leerling. De resultaten zijn tot op opdracht niveau te bekijken. Je kunt de voortgang van leerlingen zowel op taken als op leerdoelen volgen.

FEEDBACK Kunnen opdrachten in VO-next worden ingeleverd, nagekeken en beoordeeld?
VO-next werkt met taken. Aan een taak is leermateriaal gekoppeld. In het leermateriaal kunnen opdrachten opgenomen zijn die ingeleverd, nagekeken, beoordeeld kunnen worden en op detailniveau van feedback worden voorzien. De leerling krijgt een melding op het dashboard zodra feedback is gegeven.

TOETSEN Heeft VO-next mogelijkheden om formatief en summatief te toetsen?
VO-next heeft een auteursomgeving waarin formatieve toetsen gemaakt kunnen worden; de toetsen kunnen direct in het leermateriaal worden opgenomen.
VO-next heeft ook een eigen toetsmodule. De toetsmodule is vooral bedoeld voor de summatieve toetsen. De toetsen worden beschikbaar gesteld op het dashboard van de leerlingen op ieder gewenst tijdstip door het ingeven van een begin en eindtijd. De resultaten komen in het volgsysteem.

MAATWERK Is maatwerk mogelijk met VO-next? 
De arrangeerbaarheid en het (school)eigen maken van het leermateriaal is een van de belangrijkste uitgangspunten van VO-next. VO-next heeft daarom een eigen auteursomgeving. In deze omgeving kunnen bestaande leermaterialen worden aangepast en kunnen (school)eigen arrangementen worden gemaakt.
Een taak kan verplicht of een keuze zijn en kan voor de hele klas wordt ingezet of voor één of enkele leerlingen. Docenten kunnen samenwerken bij het ontwikkelen van taken en leermateriaal door dit te delen.

AGENDA Heeft VO-next een agendafunctie?
VO-next heeft een eigen agendafunctie op het dashboard. Hier zie je als docent en leerling de klaargezette taken. Ook is het mogelijk om een eigen Google-agenda te gebruiken en deze zichtbaar te maken op het dashboard (d.m.v. embedden). Daarnaast beschikt VO-next over een jaarplanner, waarin de taken per klas door de docent voor het hele jaar kunnen worden ingepland.

PORTFOLIO Kun je in VO-next een portfolio bijhouden?
VO-next werkt samen met Stichting VO-content. Scholen die kiezen voor VO-next kunnen gebruik maken van de extra programma’s van VO-content, waaronder portfolio-site.nl. Vanuit het dashboard van VO-next kunnen leerlingen direct naar hun portfolio.

Algemeen VO-next

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN Wat maakt onderscheidend van andere leerplatformen?
VO-next is een dynamische organisatie. VO-next luistert graag en goed naar zijn gebruikers en wil op die manier flexibel, functioneel en actueel blijven. Scholen die met VO-next aan de slag gaan krijgen altijd de beschikking over het leerplatform met dashboard, auteursomgeving en voortgangsmodule. Daarnaast hebben de scholen de beschikking over de VO-next content die in het leerplatform is geïntegreerd.
Schaalbaarheid en temporisatie: aantal leerlingen en aantal extra modules dat gebruikt wordt kan de school zelf aangeven. Flexibel. VO-next hoeft niet meteen schoolbreed ingezet / aangeschaft te worden. Kan ook voor een beperkte groep leerlingen en kan ook gefaseerd.  

KOPPELING ELO Welke koppelingen zijn mogelijk?
Er is een koppeling met andere ELO’s mogelijk (single sign on). Leerling/docenten hoeven dus niet opnieuw in te loggen als ze ingelogd zijn in hun huidige ELO. Niet mogelijk is klassen indelingen in te lezen vanuit Magister.
VO-next gaat uit een flexibele, zelf aan te passen klassenindeling. Dit maakt het mogelijk dat leerlingen zich aan verschillende docenten/mentoren koppelen. VO-next kent wel de rol schoolbeheer. Een schoolbeheerder kan het systeem inrichten. Denk aan klassenindeling.

KOSTEN Wat zijn de kosten van de VO-next?
De kosten voor VO-next zijn afhankelijk van het aantal leerlingen dat met VO-next aan de slag gaat en met welke modules de docenten en of vakgroep(en) van de school wensen te werken.
VO-next is al te gebruiken vanaf € 39,- per leerling per jaar. In de licentiekosten zit een eerste implementatiesessie en het gebruik van de helpdesk inbegrepen. Licentiekosten zijn inclusief het eigen leermateriaal van VO-next. Om het leermateriaal van VO-content te gebruiken moet een school lid zijn van VO-content.