Pilot VO-next

Om docenten en leerlingen kennis te laten maken met het leerplatform van VO-next en de leermaterialen is het mogelijk om een pilot te doen. De pilot begint met een workshop (3 uur) voor alle betrokken docenten en schoolleiding. Tijdens de startbijeenkomst wordt uitleg gegeven over de verschillende onderdelen van het platform en de beschikbare leermaterialen. Tijdens de startbijeenkomst gaan docenten natuurlijk ook zelf met VO-next aan de slag.

Tijdens de pilot staat de helpdesk van VO-next zowel telefonisch als per mail open voor de deelnemende docenten. De pilot wordt afgesloten met een slotbijeenkomst (3 uur) waarin ruimte is om ervaringen uit te wisselen, met elkaar te bespreken of VO-next bij uw school past en op welke manier en welke wensen er bestaan voor de doorontwikkeling van zowel platform als leermaterialen.

Afhankelijk van de duur van de pilotperiode komen we tussentijds nog één of twee keer langs. In deze tussentijdse bijeenkomsten kan er, afhankelijk van de wensen van de school, aandacht zijn voor het werken vanuit leerdoelen, het maken van bewuste didactische keuzes en het arrangeren van leermaterialen. 

Kosten
Als u besluit volgend jaar met VO-content aan de slag te gaan dan worden de kosten voor de pilot verrekend met de licentietarieven die u per schooljaar betaalt. De pilot kost u dus niets extra’s.
Mocht u toch besluiten het komende schooljaar niet met VO-next aan de slag te gaan, dan worden enkel de gemaakte kosten tegen kostprijs in rekening gebracht, zijnde € 950,- (incl. BTW) voor de pilot en de twee bijeenkomsten.

Heeft u interesse in een pilot met uw team of vakgroep?
Neem dan contact op met VO-next.

Mail of bel:
Alien Siero of Masja Garritsen
 info@vo-next.nl  
 0575-549681 


VO-next
Coehoornsingel 6 
7201 AB Zutphen 
 0575-549681